2009-12-30 Lietuvos Viešojo saugumo tarnyba - Europos žandarmerijos pajėgų partnerė

Lietuvos Viešojo saugumo tarnyba - Europos žandarmerijos pajėgų partnerė 2009 m. gruodžio 29 d. Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pasirašė sutikimą dėl Europos žandarmerijos pajėgų partnerio statuso suteikimo Lietuvos Viešojo saugumo tarnybai. 2009 m. gruodžio 15 d. Europos Žandarmerijos pajėgų Tarpministerijos komiteto posėdžio metu Versalyje (Prancūzija) Lietuvos Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadui generolui Sergejui Madalovui iškilmingai įteikta deklaracija dėl Viešojo saugumo tarnybos pripažinimo ir Europos žandarmerijos pajėgų partnerio statuso suteikimo.

Vis labiau pastebima, kad sudėtingame krizių valdymo  procese, ypatingai po konfliktiniu laikotarpiu, yra būtinas civilinio elemento, galinčio veikti ypatingomis ir apsunkintomis sąlygomis stiprinimas. Naujausios tendencijos, Irako ir Afganistano pavyzdžiai atskleidžia vis didėjančią tokių pajėgų svarbą. Europos Žandarmerijos Pajėgos, kaip krizių valdymo instrumentas, įkurtos penkių Europos valstybių, puikiai tinka tokioms užduotims įgyvendinti.
2004 m. spalio mėnesį dalyvaujant Europos Tarybos pirmininkui ir bendros užsienio ir saugumo politikos atstovui J. Solanai, Noordwijk-e (Olandija) įvyko Gynybos ir Vidaus reikalų ministrų susitikimas. Susitikimo metu Prancūzijos, Italijos, Olandijos, Ispanijos ir Portugalijos ministrai pasirašė deklaraciją dėl EŽP įkūrimo. Pasirašant šią deklaraciją pritarimą išreiškė visų Europos Sąjungos šalių policijos ir žandarmerijos pajėgų atstovai. Lietuvai atstovavo vidaus reikalų viceministras Stanislovas Liutkevičius (tuometinis policijos generalinio komisaro pavaduotojas). 2006 m. vasario  20 d. tuometinis Vidaus reikalų ministerijos sekretorius S.Liutkevičius oficialiai kreipėsi dėl bendradarbiavimo su Europos žandarmerijos pajėgomis. 
Europos žandarmerijos pajėgas sudaro Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos ir Rumunijos žandarmerijos tipo pajėgos. Lenkijos Karo žandarmerija yra šių pajėgų partnerė. Turkijos žandarmerijai suteiktas stebėtojo statusas iki sprendimo dėl nario statuso suteikimo. Vicenza mieste Italijoje veikia nuolatinis EŽP štabas kuriame darbuojasi EŽP šalių deleguoti pareigūnai.    
Šių pajėgų pareigūnai, esant reikalui, gali būti pasitelkiami krizių valdymui taikos ir karo metu. Jos gali būti pavaldžios civilinėms ir gynybinėms  institucijoms. Jos įkurtos Europos Sąjungos tarybos iniciatyva atsižvelgiant į šiuolaikines grėsmes ir krizių valdymo ypatumus. Pareigūnai, tarnaujantys šiose pajėgose yra davę priesaiką ir yra visada pasiruošę vykdyti tarnybą. Šių pajėgų panaudojimas yra efektyvus ne tik žmonių sukeltų civilinių krizių, bet ir gaivalinių, stichinių nelaimių metu. Jos gali atlikti viešosios tvarkos atkūrimo, palaikymo ir kitas policines funkcijas nepalankiomis sąlygomis. Nustatyta, kad esant ES Tarybos sprendimui šios pajėgos galėtų dislokuoti 800 pareigūnų junginį 30 dienų laikotarpyje bet kurioje pasaulio šalyje, antru etapu pajėgas išplečiant iki 2300.
Nors ir pakankamai jauna ši tarptautinė organizacija yra vertinama teigiamai. Šiais metais NATO pakvietė Europos žandarmerijos pajėgas į misiją Afganistane ir patikėjo svarbias Afganistano nacionalinių teisėsaugos pajėgų mokymo ir išvykstančių į misiją Afganistane pareigūnų parengimo funkcijas.
Viešojo saugumo tarnyba su Europos žandarmerijos pajėgomis bendradarbiauja jau nuo 2006 metų. Kelerių metų laikotarpyje Viešojo saugumo tarnyba buvo išbandoma ir vertinama tiek teoriškai tiek praktiškai. 2008 m. VST pareigūnai dalyvavo dvejose Europos sąjungos teisėsaugos institucijų “EUPFT 08” pratybų sesijose Prancūzijoje, Nacionalinės žandarmerijos mokymų centre Saint-Astier mieste. Vienas pareigūnas sėkmingai atstovavo tarnybą pratybų štabo Operacinio valdymo skyriuje. Tais pačiais metais VST štabo karininkai dalyvavo Europos žandarmerijos pratybose „EGEX 08“. Pratybų metu buvo nustatyta galima VST kontribucija EŽP tarptautinių pajėgų misijai trečiojoje šalyje.  2009 m. VST dalyvauja Europos sąjungos teisėsaugos institucijų “EUPFT 09” pratybose Italijoje, Karabinierių mokymų centre Vicenza mieste. 2009 m. gegužės 13 d. VST pirmą kartą oficialiai pristatoma EŽP Tarpiminsterinio komiteto posėdyje Paryžiuje.  2009 m. birželio mėnesį EŽP Multinacionalinė patarėjų grupė vertina VST praktinį kovinį pasirengimą Lietuvoje. Po šių įvairiapusiškų vertinimų Viešojo saugumo tarnyba buvo pripažinta galinti prisijungti prie Europos žandarmerijos pajėgų.
Partnerystė su Europos Žandarmerijos Pajėgomis sudarys sąlygas Lietuvai ir Viešojo saugumo tarnybai prisidėti prie saugaus pasaulio kūrimo kartu dalyvaujant tarptautinių pajėgų misijose, paskatins tobulėti vykdant nustatytus uždavinius ir ieškant geros patirties kitose Europos Sąjungos šalyse.

Additional information