2012-02-10 Viešojo saugumo tarnybos 2011 metų veiklos ataskaita

b_250_150_16777215_00_images_P2105674.JPGŠ. m. vasario 10 d. Kauno miesto savivaldybėje, dalyvaujant Vidaus reikalų ministrui, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkams, Seimo nariams, statutinių institucijų vadovams, Viešojo saugumo tarnyba pristatė 2011 metų veiklos ataskaitą.

Tarnybos vadovybė, pristatydama metinę veiklos ataskaitą, pirmiausia pabrėžė, kad visi Viešojo saugumo tarnybai nustatyti uždaviniai 2011 metais buvo įvykdyti.

Įvardijant svarbiausius rezultatus, paminėta, kad be nuolatinių funkcijų (konvojaus, valstybinės reikšmės objektų apsaugos, viešojo saugumo užtikrinimo ar tvarkos atstatymo masinių renginių metu) vykdymo, 2011 metais Viešojo saugumo tarnyba sėkmingai vykdė ir kitas svarbias užduotis: Viešojo saugumo tarnybos pajėgos dalyvavo užtikrinant viešąjį saugumą Lietuvoje vykusiuose tarptautinio lygio renginiuose (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Ministrų tarybos susitikimas, Europos vyrų krepšinio čempionatas), kartu su Lietuvos kariais dalyvavo tarptautinėse pratybose ir operacijose. Naujas iššūkis - Viešojo saugumo tarnybos pajėgų pakvietimas dalyvauti tarptautinėje misijoje Afganistano regioniniame nacionalinių saugumo pajėgų policijos mokymo centre. 

Susirinkusiems Tarnybos vadas pristatė esmines Viešojo saugumo tarnybos 2012 metų veiklos prioritetines kryptis: pirma, užtikrinti nuolatinių Viešojo saugumo tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų kokybišką vykdymą; antra, parengti Viešojo saugumo tarnybos pajėgas dalyvauti tarptautinėje misijoje Afganistane; trečia, užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų nuolatinį aukšto lygio profesinį ir fizinį pasirengimą, ugdyti jų moralę ir dorovę, skatinti motyvaciją.

Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis kalbėdamas apie Viešojo saugumo tarnybos 2011 m. veiklos rezultatus, teigiamai įvertino Viešojo saugumo tarnybos iniciatyvą organizuojant įvairius renginius skirtus moksleivių ir jaunimo pilietiniam - patriotiniam ugdymui.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis pabrėžė Lietuvos policijos ir Viešojo saugumo tarnybos bendradarbiavimo svarbą.

b_250_150_16777215_00_images_P2105715.JPG b_250_150_16777215_00_images_P2105758.JPG b_250_150_16777215_00_images_P2105763.JPG b_250_150_16777215_00_images_P2105773.JPG

b_250_150_16777215_00_images_P2105689.JPG b_250_150_16777215_00_images_P2105730.JPG b_250_150_16777215_00_images_P2105741.JPG

Papildoma informacija