KURIAME LIETUVOS ATEITĮ

b_250_150_16777215_00_images_kuriame.jpgViešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) yra viena institucijų, kuri dalyvauja įgyvendinant Lietuvos 2007 – 2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Siekiant tobulinti pareigūnų teorines žinias ir praktinius įgūdžius, 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis yra finansuojamas projektas  „Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų mokymas“, projekto SFMIS numeris VP1-4.1-VRM-03-V-01-052. Pagal šį projektą yra įvykę šie mokymai:

  1. Viešosios tvarkos palaikymo taktikos mokymai (šaudybos instruktorių mokymai ir fizinės prievartos veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimo instruktorių rengimas);
  2. Kinologų mokymas Lietuvoje bei užsienyje;
  3. Prancūzų kalbos mokymas;
  4. Anglų kalbos mokymas Lietuvoje;
  5. Transporto specialistų SKM kategorijos mokymas.

Šiuo metus Tarnybos pareigūnai dalyvauja šiuose projekto mokymuose:

  1. Transporto specialistų CE ir CD kategorijos mokymai;
  2. Anglų kalbos mokymas užsienyje.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2012 m. kovo 23 d.

Papildoma informacija